logo flex polska

Proszę o podanie frazy do wyszukania

Formularz zgłoszenia maszyny

Akceptuje warunki ubezpieczenia
Akceptuje warunki gwarancji
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego, zgłoszenie maszyny może nie zostać przyjęte.






Do prawidłowego działania formularza na tej stronie niezbędne jest posiadanie jednej z poniższych przeglądarek:

• Chrome 3.0.195
• Firefox 3.0
• Internet Explorer 7.0
• Opera 10.10
• Safari 4.0